اخبار شرکت آراپل اخبار شرکت آراپل

جدیدترین اخبار شرکت فنی مهندسی آراپل را در این بخش میتوانید مشاهده نمایید.

ارسال پیام به آراپل قایق خورشیدی مدرن شرکت آراپل

 

قایق خورشیدی مدرن

قایق تفریحی مدرنی که انرژی مورد نیاز خود را از خورشید تامین می کند. این قایق دوستدار محیط زیست از تمامی امکانات رفاهی قایق های مدرن تفریحی برخوردار است.